godlo-polski-250x295
      PRZEDSZKOLE 115

       " SPORTOWA DRUŻYNA" 

 PREFERUJE ZDROWY STYL ŻYCIA
 I CHCE ŻYĆ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ 

 

Wszystkim dzieciom 

życzymy udanych, bezpiecznych wakacji, pełnych przygód,

ciekawych podróży - tych dalekich i tych bliskich,

smacznych lodów, udanych babek z piasku

i morskich kąpieli.

Do zobaczenia we wrześniu

sole033

puffo002

 

UWAGA WAKACJE 2016

Lipiec – Przedszkole Nr 87
Sierpień –Przedszkole Nr 115

Skrócone kalendarium

Do 25.05 b.r. wpisujemy dziecko na listę
na dyżur (właściwy termin zaznaczamy „x”)
i wypełniamy kartę zgłoszenia.
Karty oddajemy tylko w sekretariacie.

Od 01.06. do 24.06. odbieramy informację o wysokości opłaty za przedszkole za okres dyżuru i podpisujemy porozumienie wakacyjne ( na miesiąc lipiec w P 87).

Warunkiem podpisania porozumienia na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za przedszkole za okres dyżuru oraz
niezaleganie z wcześniejszymi opłatami.


 

       281

W NASZYM PRZEDSZKOLU

                      ZAPEWNIAMY DZIECIOM 

 

               • profesjonalną opiekę,  wychowanie i naukę  zmierzającą
                 do uzyskania dojrzałości szkolnej                             
               • dużą ilość zajęć ruchowych,
                 olimpiady sportowe
               • zajęcia taneczne
               • zajęcia rytmiczne
               • porady i opiekę logopedyczną 
               • zabawy na świeżym powietrzu 
               • spacery, wycieczki,
                 udział w przedstawieniach
                 teatralnych,  
                 spotkania z muzyką 

NASZE MOTTO

Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć,
co robić i jak postepować nauczyłem się w przedszkolu.

Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej,

ani w piaskownicy ( ... )
 
Tam nauczyłem się, że trzeba :
Dzielić wszystko
Postępować uczciwie
Nie bić innych
Odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz
Sprzątać  po sobie
Nie brać nic co do mnie nie należy
Powiedzieć przepraszam, jeśli się kogoś uraziło
Myć ręce przed jedzeniem
Spuszczać wodę ( ... )
Prowadzić zrównoważone życie
Trochę się uczyć i trochę myśleć
Malować i rysować i śpiewać
I tańczyć i bawić się
I codziennie trochę pracować
( ... ) zwracaj uwagę jak cudowne jest
wszystko, co Ciebie otacza.
(...) zapamiętaj też to ważne słowo,
jednoz pierwszych
jakiego się nauczyłeś; PATRZ

Robert Fulghum, filozof                            

133 

 

© 2013 Przedszkole nr 115 w Poznaniu