PRZEDSZKOLE 115

       " SPORTOWA DRUŻYNA" 

 PREFERUJE ZDROWY STYL ŻYCIA
 I CHCE ŻYĆ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ

 

281

UWAGA  REKRUTACJA !

dziecko-ruchomy-obrazek-0146

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO PRZEDSZKOLI
ORAZ
 ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Od 12 lutego  do 18 lutego  - składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu /oddziale przedszkolnym w danej szkole na rok szkolny 2018/2019

Od 19 lutego  do 2 marca  - wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów zapisanych w art. 131 ust. 1-3 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017.59) oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący . 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji oraz kryteria naboru są dostępne na stronach poniżej. Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami będzie można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron poniżej, zgodnie z terminem ich wydawania.

http://www.nabor.pcss.pl/poznan

http://www.city.poznan.pl/oswiata/rekrutacja


Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty 

27 lutego ( wtorek )

w godzinach od 16.30  do 18.30

rodzina ruchomy obrazek 0020


 W NASZYM PRZEDSZKOLU

                      ZAPEWNIAMY DZIECIOM 

               • profesjonalną opiekę,  wychowanie i naukę  zmierzającą
                 do uzyskania dojrzałości szkolnej                             
               • dużą ilość zajęć ruchowych,
                 olimpiady sportowe
               • zajęcia taneczne
               • zajęcia rytmiczne
               • porady i opiekę logopedyczną 
               • zabawy na świeżym powietrzu 
               • spacery, wycieczki,
                 udział w przedstawieniach
                 teatralnych,  
                 spotkania z muzyką 

NASZE MOTTO
Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć,
co robić i jak postepować nauczyłem się w przedszkolu.

Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej,

ani w piaskownicy ( ... )
 
Tam nauczyłem się, że trzeba :
Dzielić wszystko
Postępować uczciwie
Nie bić innych
Odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz
Sprzątać  po sobie
Nie brać nic co do mnie nie należy
Powiedzieć przepraszam, jeśli się kogoś uraziło
Myć ręce przed jedzeniem
Spuszczać wodę ( ... )
Prowadzić zrównoważone życie
Trochę się uczyć i trochę myśleć
Malować i rysować i śpiewać
I tańczyć i bawić się
I codziennie trochę pracować
( ... ) zwracaj uwagę jak cudowne jest
wszystko, co Ciebie otacza.
(...) zapamiętaj też to ważne słowo,
jednoz pierwszych
jakiego się nauczyłeś; PATRZ

Robert Fulghum, filozof                            

drzewo ruchomy obrazek 0056 

 

© 2013 Przedszkole nr 115 w Poznaniu